lördag 28 mars 2009

Wordpress lokalt - som dagbok t ex

Nu har jag äntligen kommit fram till vad jag ska ha som dagboksprogram, nämligen Wordpress lokalt på min dator. Inläggen dateras automatiskt och jag kan kategorisera dem och även söka i dem. Den kan även lösenordsskyddas och köra automatisk backup. Perfekt som dagbok med andra ord.

För att Wordpress ska fungera lokalt måste man ha en webbserver (Apache) och en databas (MySQL). Det finns småversioner av dessa som är ganska lätta att installera och använda. Jag använder här XAMPP lite.

Installation av Wordpress lokalt

1. Installera XAMPP lite. Installera direkt på C-disken: C:/xampplite/

2. Dubbelklicka på C:/xampplite/setup_xampp.bat

3. Dubbelklicka på C:/xampplite/xampp-control.exe för att öppna XAMPP:s kontrollpanel. Starta där Apache- och MySQL-tjänsterna.

4. Öppna din webbläsare och gå till http://localhost/ eller http://127.0.0.1/. Du kommer då till Xampp:s startsida.

5. Klicka i vänsterkolumnen på phpMyAdmin för att starta programmet som hanterar databasen.

6. Välj "Skapa ny databas" ("Create New Database") och skriv in Wordpress. Välj utf8_unicode_ci och klicka på "Skapa".

7. Under fliken Privilegier i phpMyAdmin anger du lösenord för root användarna.

8. Ladda ner Wordpress och packa upp under C:\xampplite\htdocs. Wordpress ska nu finnas här: C:\xampplite\htdocs\wordpress.

9. Öppna C:\xampplite\htdocs\wordpress\wp-config-sample.php i Anteckningar. Ändra till följande värden:

/** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL databasens användarnamn */
define('DB_USER', 'root');

/** MySQL databasens lösenord */
define('DB_PASSWORD', 'lösenord');

/** MySQL server */
define('DB_HOST', '127.0.0.1');

Spara filen som wp-config.php.

10. Öppna din webbläsare och gå till http://127.0.0.1/wordpress/wp-admin/install.php


11. För att kunna lösenordsskydda din Wordpress-blogg så kan du använda en plugin, t ex http://meandmymac.net/plugins/accessqontrol/


12. Lösenordsskydda phpMyAdmin: Ändra i c:/xampplite/phpmyadmin/config.inc.php: Lägg till lösenordet för root och ändra "$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';" till "$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; "


13. Säkerhet i XAMPP: Öppna http://127.0.0.1/security/xamppsecurity.php i din webbläsare och ange användare och lösenord för MySQL och XAMPP. Om det inte fungerar på din dator så öppna istället filen c:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf i Anteckningar. Ändra "Allow from localhost" till "Allow from 127.0.0.1" och spara filen. Starta om Apache.

14. Gå till http://127.0.0.1/wordpress/wp-login.php för att logga in och börja blogga!

Nästa gång du vill starta tjänsterna Apache och MySQL så att du kan öppna bloggen/dagboken -så dubbelklicka på C:\xampplite\xampp-control.exe. Förenkla genom att skapa en genväg och lägg t ex på skrivbordet.

Vill du köra backup på din dagbok så kan du använda ett plugin till Wordpress, t ex http://wordpress.designpraxis.at/plugins/backupwordpress/.

Inga kommentarer: