fredag 15 januari 2010

Personligt sidhuvud och sidfot i Anteckningar

Som standard när man skriver ut ett dokument från Anteckningar så lägger programmet till ett sidhuvud med dokumentets filnamn samt en sidfot med sidnumret. Om man istället vill ha ett tomt sidhuvud och en tom sidfot går man in i Arkiv -> Utskriftsformat. Radera tecknen i Sidhuvud och Sidfot.

Man kan också lägga in annat i sidhuvudet och sidfoten på sin utskrift. Använd då följande koder:

Infoga datum: &d

Infoga tiden från datorns systemklocka: &t

Infoga sidnummer: &p

Infoga namnet på filen eller "(namnlös)" om filen inte har något namn: &f

Infoga et-tecken (&): &&

Vänsterjustera, centrera eller högerjustera sidhuvudet: &l, &c eller &r (skrivs före andra tecken)

Man kan också lägga in egen text före eller efter koderna.

Inga kommentarer: