måndag 7 december 2009

Backup från Skypemobilen

Välj i menyn Datamapp -> Backupfiler. Välj mappen där du vill att filerna ska sparas. Mapparna movie, music, other och picture sparas okomprimerade. Dock sparas inte det som lagras på minneskortet. De filerna kan du kopiera om du när du sätter i USB-sladden väljer USB-masslagring.

Inga kommentarer: