onsdag 22 oktober 2008

Spar papper när du skriver ut en PDF

Du har fått en manual i pdf-form på 100 sidor och du har inte lust att förvara onödiga mängder papper. Lösningen är att skriva ut flera sidor per ark, två stycken blir lagom så att man kan läsa texten.

I Skriv ut-menyn under Sidhantering:

Sidskala: Flera sidor per ark

Sidor per ark: 2

Sidordning: Lodrät

Inga kommentarer: